Avís legal i condicions d'ús

Dades identificatives

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), us informem de les dades que identifiquen l’entitat titular del web www.cristinakamacho.com

 

Dades personals que es demanaven

Tens tota la informació a la Política de Privadesa.

Cristinakamacho.com a responsable d’aquesta web, assumeixo el compromís de processar la informació dels meus usuaris amb plenes garanties i complir els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d’ús

Tot usuari que accedeixi a la web cristinakamacho.com accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal cristinakamacho.com

Dades personals que es demanaven

Tens tota la informació a la secció de Dades Identificatives.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, la informació i els continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Pel que fa als continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de mi com a legítim titular;
 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web, https:// welabdesign.com l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués fer malbé la imatge, els interessos i els drets de cristinakamacho o de tercers o que pogués fer malbé, inutilitzar o sobrecarregar el portal www.cristinakamacho.com o que impedís, de qualsevol manera, la utilització normal de la web.

Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són completament fiables i que, per tant welabdesign.com no pot garantir la inexistència de codi maliciós o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers que conté encara que hi poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, la informació i els continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Pel que fa als continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de mi com a legítim titular;
 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

 

En la utilització de la web, www.cristinakamacho.com l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués fer malbé la imatge, els interessos i els drets de Cristina Kamacho o de tercers o que pogués fer malbé, inutilitzar o sobrecarregar el portal www.cristinakamacho.com com o que impedís, de qualsevol manera, la utilització normal de la web.

Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant cristinakamacho.com no pot garantir la inexistència de codi maliciós o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers que conté encara que hi poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

 

Anuncis patrocinats, enllaços d’afiliats i publicitat

Cristinakamacho ofereix als usuaris continguts patrocinats, anuncis i/o enllaços d’afiliats.

Entre els enllaços facilitats, hi ha la possibilitat d’informar i referenciar productes i/o serveis i/o info productes. En aquests darrers casos, aquesta sol·licitud serà remesa a tercers, com són:

La informació que apareguin en aquests enllaços d’afiliats o informació inserida és dels mateixos anunciants, per la qual cosa cristinakamacho.com no es fa responsable de possibles inexactituds o errors que pogués contenir aquesta informació, ni garanteix de cap manera l’experiència, integritat o responsabilitat dels anunciants o la qualitat dels seus productes.

Els anuncis o informació romandran publicats al portal fins que siguin eliminats o suspesos per part de l’anunciant o de cristinakamacho.com, que lògicament no serà responsable que, una vegada eliminats, els anuncis continuïn sent indexats en cercadors aliens a aquest portal.

Qualsevol relació contractual o extracontractual que l‟usuari formalitzi amb els anunciants, afiliats o terceres persones contactades a través d‟aquest portal s‟entenen realitzats únicament i exclusivament entre l‟usuari il‟anunciant i/o tercera persona. Lusuari sap i accepta que www. cristinakamacho.com únicament actua com a intermediari o mitjà publicitari i que per tant no té cap mena de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i/o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través d’aquest portal.

 

Mesures de seguretat

No es recapten dades personals de l’usuari, per la qual cosa no existiran comunicades per l’usuari a cristinakamacho ni seran emmagatzemades a bases de dades automatitzades.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de cristinakamacho. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de cristinakamacho.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals on Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus drets de propietat intel·lectual legítims per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a cristinakamacho indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb què actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l’interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades a la notificació.

 

Enllaços externs

Les pàgines de la web www.cristinakamacho.com proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers com:

 • Eines
 • Recursos
 • Contingut d’altres webs o blocs
 • Enllaços d’afiliats

 

Exclusió de garanties i responsable

Cristinakamacho no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts;
 • L’existència de codi maliciós, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
 • La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
 • El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

 

Llei aplicable i jurisdicció

No hi ha relacions comercials entre cristinakamacho amb els usuaris ni s’ofereixen serveis telemàtics. Només serien els anunciants o afiliats els que es trobarien sotmesos a la legislació i jurisdicció corresponent.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte o qualsevol comentari sobre el portal cristinakamacho.com, si us plau dirigiu-vos a info@cristinakamacho.com