OBRA NOVA

SERVEIS

El nostre major èxit és crear espais que marquin la diferència i canviïn la vida de les persones. Ens destaquem per interpretar les necessitats i desitjos dels nostres clients, plasmant-los en els seus projectes.

L’elecció correcta dels materials a l’hora de dissenyar i construir cases sostenibles i respectuoses amb el medi ambient, prioritzant la utilització de recursos renovables, materials naturals, fan possible la creació d’habitatges amb poc o nul impacte sobre el medi ambient.

També som especialistes en disseny i construcció de cases passives, les quals es caracteritzen per tenir nivells baixos de consum d’energia i sistemes de ventilació especialment dissenyats per aprofitar la calor o el fred ja generats, i no tenir pèrdues.